O nás

Majiteľ firmy TRIPLANT je absolventom Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, ktorú ukončil v roku 1983. V roku 1987 ukončil Vysokú školu zemědelskú, katedra záhradníctva v Lednici na Morave.


Od roku 1996 podniká v oblasti so zameraním na výrobu a pestovanie muškátov, surfínií a balkónových rastlín, pestovaním trvaliek a okrasných drevín. Od roku 2011 rozšíril svoju podnikateľskú činnosť o návrhy, realizáciu a údržbu rodinných záhrad a menších firiem.


V oblasti ovocinárstva – ovocinárskej činnosti – rezy ovocných stromov, výchovný rez, udržovací a presvetľovací rez. Svoju činnosť zameriava na poradenskú činnosť v oblasti produkčného a okrasného záhradníctva.


Ročná produkcia balkónových kvetov je v počte 16 000 ks, zeleninových priesad v počte cca 17 000ks na ploche 620 m2 vykurovaných fóliových krytoch. Všetky balkónové kvety a priesady sú vypestované a predávané v pestovateľských črepníkoch ako finálny produkt pre malospotrebiteľa a záhradné centrá v mesiacoch apríl – máj.
Svoju sadovnícku činnosť zameriava na návrhy, realizáciu a údržbu okolia rodinných domov, predzáhradok, priľahlých plôch a okolia chát. Zároveň vysádza balkóny, terasy a mobilnú zeleň v rekreačných zariadeniach, penziónoch, reštauráciách, firmách a v iných zariadeniach.